กิจกรรมการรับมือสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัส COVID -19 หรือ โคโรน่า 2019 โดยการสวมหน้ากากอนามัย และการใช้เจลล้างมือในหน่วยงาน

กิจกรรมการรับมือสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัส
COVID -19 หรือ โคโรน่า 2019
โดยการสวมหน้ากากอนามัย
และการใช้เจลล้างมือในหน่วยงาน
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓