กิจกรรมต้อนรับโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1

กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ "สานสัมพันธ์น้องพี่ นักสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพ" โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในะระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มี.ค.63 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง ในวันที่ 5 มี.ค.63 ณ ห้องธนารินทร์1