พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มี.ค.63 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง 

ในวันที่ 3 มี.ค. 63 โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง