การอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker

ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย สังเกตการณ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓