กิจกรรมอวยพรวันเกิด องค์กรแห่งความสุข

ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคม  เพื่อเป็นขวัญ-กำลังใจในการทำงาน และสร้างบรรยากาศแห่งองค์กรแห่งความสุขในวิทยาลัยร่วมกัน ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓