ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมศิษย์เก่า วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี

ด้วยวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ" ในวันที่ 11-12 มี.ค.59 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มี.ค. ๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง