การบรรยายทางวิชาการแพทย์

ด้วย โรงพยาบาลสมิติเวช จัดบรรยาย The 5th International Golden Day in Pediatrics ในหัวข้อ Current Trend in Manasgement of Children with Shock วันที่ 25 ม.ค.59 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 22 ม.ค.59