ประชุมวิชาการ Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015

ประชุมวิชาการ Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 13 กุมภาพันธ์ 58 (ลงประกาศวันที่ 20 ธ.ค.58)