ประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมแพทย์อุบัติแห่งประเทศไทย

ด้วย สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง TRAUMA CARE 2016 ระหว่าง 20-22 เม.ย.2559 ณ โรงแรมเอเชีย 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใน 15 เม.ย.59 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: