ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 26 ก.พ.58

(ลงประกาศวันที่ 26 ธ.ค.58)