ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research Ethics

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research Ethics ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 1 มีนาคม.58

(ลงประกาศวันที่ 22 ม.ค.58)