บรรยายทางวิชาการแพทย์

ด้วย โรงพยาบาลสิมิติเวช จัดบรรยายวิชาการทางการแพทย์ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๙ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: