ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธาณรสุข ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙