ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 1 เมษายน.58

(ลงประกาศวันที่ 2 ม.ค.58)