ประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กฯ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙

ด้วย ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็แห่งประเทศ จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗-๑๘ พ.ย.๕๙ ณ รร.เดอะสุโกศล กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ พ.ย.๕๙