ทุนรัฐบาลทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการFunction based

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙

ไฟล์ประกอบ: