ทุนรัฐบาล ประจำปี ๖๐

จ.ตรัง ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: