ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สามารถดูรายละเอียดได้ http://www.ocsc/go.th หัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม" หัวข้อย่อย "ทุนอื่นๆ"

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: