หลักสูตร "การบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ"

ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ" ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มี.ค.๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม.นั้น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: