โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญา

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย กำหนดจัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญา ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๐ - ๑ มี.ค.๖๐ ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์รีสอร์ท กทม. วิทยาลัยละ ๑ ท่าน 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐

ไฟล์ประกอบ: