ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้ง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทุนตามความต้องการของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ทุน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ www.pi.ac.th (การสมัครรับทุน)

โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ เพื่อดำเนินการพิจารณาผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ต่อไป