ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๐ ณ รร.เอสดี อเวนิว กทม.

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณกลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 4 พ.ค.๖๐ 

ไฟล์ประกอบ: