ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง Service Excellence สู่ประเทศไทย ๔.๐

ด้วย วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี  ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง Service Excellence สู่ประเทศไทย ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พ.ค.๒๕๖๐ ณ สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์งาน จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: