โครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘

ด้วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิ.ย.๖๐  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: