โครงการประชุมวิชาการเรื่องพลังพยาบาล การขับเคลื่อนความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ด้วย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พลังพยาบาล การขับเคลื่อนความก้าวหน้าในวิชาชีพ วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค..๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง