โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พ.ค.๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง