ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ประเด็น "มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค.๒๕๖๐ ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: