โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย จำนวน 3 โครงการ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: