โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 วันที่ 19 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  จำนวน 3 คน

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: