ประชุุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก

ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง Make It Trendy Pediatric Dentistry ในวันที่ 16-17 พ.ย.2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: