โครงการอบรม โดยสถาบันพระบรมราชชนก

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.hrdcenter9.com 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: