โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนสอน ในวันที่ 9-10 พ.ย.2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 24 ต.ค.60

ไฟล์ประกอบ: