ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ

ด้วย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ ขอนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: