หลักสูตรหลักปริญญาเอก รุ่นที่ ๕

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรหลังปริญญาเอก รุ่นที่๕ กับมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดนประกาศรับสมัครรอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๐ - วันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๑ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๑ 

ไฟล์ประกอบ: