หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์มนุษย์ ภายในวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ 

หมวดหมู่ข่าว: