ประชุมวิชาการGolden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 40

ด้วย โรงพยาบาลสมิติเวช ได้จัดประชุมวิชาการ Golden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 40 ในวันที่ 8 ม.ค.2561 เวลา 11.30-15.30 น. ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 4 ม.ค.2561 โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: