ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ ๑๒

ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๑๙-๒๒ ก.พ.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: