ประชุุมวิชาการประจำปี เรื่องการดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การดูแลแบบองค์รวมในชุมชน

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง การดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การดูแลแบบองค์รวมในชุมชน ่ในวันที่ 25-26 ม.ค.2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 17 ม.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: