ประชุมวิชาการเภสัช

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy of interresting common diseases 2018 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: