ประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เม.ย.๒๕๖๑ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ ภายในวันที่ ๖ เม.ย.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: