การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ด้วย สมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยหาร

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: