ประชุมวิชาการ Healthcare Technology Summit2018

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน Healthcare Technology Summit2018 ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ เม.ย. โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: