ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 ACCP

ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 ACCP  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 23 มี.ค.2558 (ลว. 23 ก.พ.58)