อบรมเชิงปฏิบัติการ Essential Skills for 21Century

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง Essentail skills for 21 Century ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: