อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ

ด้วย โรงพยาบาลตรัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ  วันที่ ๘-๙ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: