ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ตรั้งที่ ๓๔

ด้วย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 34 จัดประชุมวิชาการประจำปี๕ระแพทย์ ครั้ง 34 ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค.2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: