ประชุมวิชการสูตินรีแพทย์ ครั้งที่ ๓๓

ด้วย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 33 และประชุมสามัญปี๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ ต.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

ไฟล์ประกอบ: