โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี๒๕๖๑

ด้วย ภาควิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการเรื่อง First hour Emergency Room 2018 ในวันที่ 14-17 ส.ค.2561 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลและโรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: