ประชุมวิชาการนานานชาติ Innovation Prevention and Care for NCDs and Global Health

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค.2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น จ.อุดรธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ าโดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: