ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global Summit on Early Childhood Caries

ด้วย ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 2-4 พ.ย.2561 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: